D bloggar i nian

- vad är på gång i klassen?

Kategori: projektarbete

Många tjänar på GMO

GMO-grödor är genmodifierade växter. Man har tagit en gen från en växt, som styr en speciell egenskap hos växten som…

Genmodifierade djur, varför?

När forskare har hittat en okänd gen och vill veta mer om dess funktion, kan de använda genetiskt modifierade (GM)…

Växtförädling

Växtförädling betyder att man vill förbättra växternas egenskaper utifrån människorna önskemål. Man kan ge växterna olika egenskaper som tex bättre…

Klona djur

Kloning är att skapa genetiska kopior av samma arvanslag. Det är vanligast att klona växter men det går även att…

Genterapi och gentester

Sammanfattning av texterna genterapi och gentester. Emma Johan Julia Konstantin Texterna handlar om arv och genetisk programmering och historien bakom…

Läkemedel av bakterier

Många olika läkemedel och vaccin är framställda av bakterier. Varför människor blir sjuka är för att det blir mutationer i…

Fosterdiagnostik bra eller dåligt??

Fosterdiagnostik och PGD är nya sätt att ta reda på om fostret kommer få en genetisk sjukdom efter födelsen.Fosterdiagnostik finns…

Vad är GMO-djur, egentligen?

Gmo-djur är Gen-Modifierade Organismer och kan även kallas transgena djur. När man genmodifierar djur finns det olika metoder för att…

Att skriva en argumenterande text

I det ämnesövergripande arbetet ”Gilla genteknik” kommer ni att få skriva en argumenterande text. Här kommer en film med tips…

Gilla genteknik?

Vi ska nu under några veckor köra ett gemensamt projekt med biologi och svenska. Ämnet biologi är omfattande, men i…

© 2017 D bloggar i nian. Tema av Anders Norén.