Läroplanen i svenska för grundskolan är omfattande och för att få helheten hänvisar vi till Skolverkets kursplan i svenska

När vi bloggar utvecklar vi framför allt följande färdigheter och förmågor i ämnet svenska:
– anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
– redigering och disposition av text med hjälp av dator
– språkbehandling i digitala medier
– konsekvenser av kommunikation i sociala, digitala medier
– Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.
– upphovsrätt och källkritik

I projekt ”Gilla genteknik?” kopplar vi dessutom till Skolverkets kursplan i biologi